Accu-chek FastClix 24 Lancets เข็มเจาะเลือด 24 ชิ้น ที่ Float Chiangmai

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม ดูแลช่องปาก ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ Accu-chek FastClix 24 Lancets เข็มเจาะเลือด 24 ชิ้น ที่ Float Chiangmai

Accu-check Fastclix Lanset (เข็มเจาะน้ำตาล) บรรจุกล่องละ 24 ชิ้น. 6 เข็มบรรจุพร้อมในกระเปาะ. ลดความเสี่ยงในการถูกเข็มทิ่มตำ. #Accucheck #fastclix #เข็มfastclix #วัดน้ำตาลในเลือด #เข็มเจาะน้ำตาล #เข็มเจาะน้ำตาลในเลือด
: ถุงน่อง
: Shopee
฿95  ฿95 

About Accu-chek FastClix 24 Lancets เข็มเจาะเลือด 24 ชิ้น ที่ Float Chiangmai

รายละเอียดสินค้าAccu-chek FastClix 24 Lancets เข็มเจาะเลือด 24 ชิ้น
Accu-check Fastclix Lanset (เข็มเจาะน้ำตาล) บรรจุกล่องละ 24 ชิ้น
- สะดวก ปลอดภัย
- 6 เข็มบรรจุพร้อมในกระเปาะ
- ไม่มีปลายเข็มโผล่
- ลดความเสี่ยงในการถูกเข็มทิ่มตำ
-ปลอดภัยในการทิ้งเมื่อใช้งานเสร็จ

**ใช้งานคู่กับปากกา Accu-Chek รุ่น FastClix เท่านั้น**
#Accucheck #fastclix #เข็มfastclix #วัดน้ำตาลในเลือด #เข็มเจาะน้ำตาล #เข็มเจาะน้ำตาลในเลือด

รายละเอียด Accu-chek FastClix 24 Lancets เข็มเจาะเลือด 24 ชิ้น

กราฟราคา Accu-chek FastClix 24 Lancets เข็มเจาะเลือด 24 ชิ้น สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา Accu-chek FastClix 24 Lancets เข็มเจาะเลือด 24 ชิ้น จากวันที่ 02-03-2023 - 01-04-2023