Terms of use Float Chiangmai - floatchiangmai.com

ยินดีต้อนรับสู่ floatchiangmai.com

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม floatchiangmai.com เว็บไซต์เป็นของ Bach Hoa ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งาน”) ข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้บริการและข้อมูลจากเว็บไซต์ โปรดอ่าน ข้อกำหนดการใช้งานนี้ก่อนใช้บริการของ floatchiangmai.com.

1. ยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

โดยการใช้บริการใดๆ ของเว็บไซต์ คุณยอมรับ ตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของ floatchiangmai.com ด้านล่าง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานใดๆ เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ floatchiangmai.com หรือไม่มีความสามารถทางแพ่งที่เหมาะสม โปรดหยุดการเข้าถึงและใช้ floatchiangmai.com.

2. การเข้าถึงและการใช้งาน

floatchiangmai.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริการหรือข้อมูลใดๆ ที่เว็บไซต์ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของ floatchiangmai.comโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

floatchiangmai.com ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ฟรี ไม่อนุญาตให้เข้าถึงเพจที่ไม่เป็นสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยวิธีอื่นใดนอกจากผ่านอินเทอร์เฟซและคำแนะนำที่เราให้ไว้ เราอาจระงับหรือ หยุดให้บริการแก่คุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา หรือหากเรากำลังตรวจสอบการประพฤติมิชอบที่น่าสงสัย

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อกำหนดการใช้งานอนุญาตให้คุณใช้บริการของ floatchiangmai.com สำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ห้ามคัดลอก แจกจ่าย แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด จัดเก็บหรือ ส่งเนื้อหาหรือสื่อใดๆ ที่มีอยู่ใน floatchiangmai.com ยกเว้นในกรณีที่คอมพิวเตอร์/เว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงและใช้บริการและข้อมูล

4. แบรนด์

คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า floatchiangmai.com โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก floatchiangmai.com. เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม โลโก้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ การออกแบบหรือสโลแกนที่ปรากฏบน floatchiangmai.com ไม่จำเป็นต้องระบุถึงความเกี่ยวข้องใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าวกับ floatchiangmai.com.

5. พฤติกรรมต้องห้าม

คุณสามารถใช้บริการของ floatchiangmai.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งาน คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของ floatchiangmai.comเพื่อการกระทำหรือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

6. ผลงานของสมาชิก

ข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งไปยังผู้ติดต่อของ floatchiangmai.comจะไม่ถือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ โดยการให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่เว็บไซต์ คุณให้สิทธิ์เว็บไซต์ที่เพิกถอนไม่ได้ สมบูรณ์ ถาวร และฟรี เพื่อนำไปเผยแพร่ใหม่ จัดแสดง แจกจ่าย ดัดแปลง คุณรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลที่ส่งให้กับ floatchiangmai.com. คุณรับประกันความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความเหมาะสมของข้อมูล เชื่อเถอะว่า floatchiangmai.com จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลที่สามใดๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

7. การตรวจสอบและการบังคับใช้

floatchiangmai.com มีสิทธิ์ที่จะ: ลบหรือปฏิเสธที่จะโพสต์ข้อมูลใด ๆ ที่สมาชิกสนับสนุนตามการประเมินของเว็บไซต์; ทำการแก้ไขที่ floatchiangmai.com ถือว่าจำเป็นสำหรับการบริจาคของสมาชิก; เปิดเผยตัวตนของคุณ ข้อมูลของคุณหรืออื่น ๆ เกี่ยวกับคุณตามคำร้องขอของหน่วยงานผู้มีอำนาจ; ยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน floatchiangmai.comไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

8. มาตรฐานเนื้อหา

เนื้อหาบนเว็บไซต์มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการแลกเปลี่ยนอีคอมเมิร์ซ: Tiki, Shopee, Lazada, .. บริษัท หลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์และองค์กรขนาดใหญ่อื่น ๆ . ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความหลัก ความถูกต้องของเนื้อหาและความรับผิดชอบต่อเนื้อหา

9. การละเมิดลิขสิทธิ์

floatchiangmai.com ให้ความสำคัญกับปัญหาลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง และจะตอบสนองต่อการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากคุณเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ใน floatchiangmai.com ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ เพื่อน สามารถขอให้ลบข้อมูลนี้ออกจากบริการของ floatchiangmai.com. โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังเว็บไซต์ทางอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่เหมาะสม

10. ตามข้อมูลที่ให้ไว้

ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือผ่านบริการของ floatchiangmai.com. จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น floatchiangmai.com ข้อมูลนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว แต่เนื้อหาไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ หรือปรับปรุงอย่างเต็มที่ ข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ floatchiangmai.com. สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และ floatchiangmai.comไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว

คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า ข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่บน floatchiangmai.com ให้บริการโดยบุคคลที่สาม floatchiangmai.com ไม่สามารถและปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (i) ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพการใช้งาน หรือผลลัพธ์โดยใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บน floatchiangmai.com. และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการใดๆ ตามการใช้ข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่บน floatchiangmai.com.

11. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

คุณเข้าใจว่า floatchiangmai.com ไม่สามารถและไม่รับประกันว่าไฟล์ใดบ้างที่สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์จะไม่มีไวรัสหรือรหัสทำลายล้างอื่นๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพบกับ ข้อกำหนดเฉพาะในการปกป้องคุณจากไวรัสและโปรแกรมที่เป็นอันตราย

12. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ไม่ว่ากรณีใดๆ floatchiangmai.comจะไม่รับผิดชอบต่อคุณ หรือบุคคลอื่น/บุคคลภายนอกสำหรับผลใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภายนอก หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือบริการของ floatchiangmai.com.

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2022

สำหรับความคิดเห็นใดๆ โปรดติดต่อเราทางอีเมล: contact[at]floatchiangmai.com